Giới thiệu
Trang chủChính sách bảo vệ thông tin NTD
Chính sách bảo vệ thông tin NTD

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Cung cấp, trao đổi thông tin đúng với nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ với khách hàng
 • Quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng
 • Giải đáp thắc mắc, phản hồi nhanh chóng đến khách hàng

b) Phạm vi sử dụng thông tin:    

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Honda Ôtô Khánh Hòa – Nha Trang
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Honda Ôtô Khánh Hòa – Nha Trang
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị Công ty.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị công ty
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: hondanhatrang.com.vn
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Công ty TNHH MTV Ô tô Sao Mai Anh – (Honda Ôtô Khánh Hòa – Nha Trang)

Địa chỉ: 174 đường 23/10, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang.

Hotline KD : 0917 991 935  –   Hotline DV: 0917 991 926

Website: http://hondanhatrang.com.vn/

Email: CSKH@ hondanhatrang.com.vn

f) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 • Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
 • Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.
 • Khi tiếp nhận những phản hồi này, Honda Ôtô Khánh Hòa – Nha Trang sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
  • Qua email: CSKH@ com.vn
  • Qua điện thoại: 0917 991 935 hoặc 02583 562 115

Lưu ý:
=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. 

| HOTLINE HỖ TRỢ |

Open