Dự Toán Chi Phí

Trang chủDự Toán Chi Phí

Dự Toán Chi Phí

Chọn xe
Giá xe (bao gồm VAT): 418,000,000 VNĐ
Thuế trước bạ: 41,800,000 VNĐ
Chi phí đăng ký lưu hành xe: 5,431,000 VNĐ
- Phí đăng ký biển số : 1.000.000 VNĐ
- Phí đường bộ (01 năm ): 1.560.000 VNĐ
- Bảo hiểm dân sự (01 năm ): 531,000 VNĐ
- Phí đăng kiểm : 340.000 VNĐ
- Phí đăng ký hồ sơ xe : 2.000.000 VNĐ
Bảo hiểm thân xe (1 năm): 6,270,000 VNĐ

TỔNG CỘNG (VNĐ): 471,501,000

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

Hotline Hỗ trợ

Open