Giá xe

Trang chủGiá xe

Giá xe

HR-V Honda HR-V G 786,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Honda HR-V L (đen-xanh-bạc) 866,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Honda HR-V L (trắng - đỏ) 871,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí

JAZZ Honda Jazz 1.5 V 544,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Honda Jazz 1.5 VX 594,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Honda Jazz 1.5 RS 624,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí

CITY Honda City 1.5 559,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Honda City 1.5 TOP 599,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí

CIVIC Honda Civic E 729,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Honda Civic RS 929,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Honda Civic G 789,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí

ACCORD Honda Accord 2.4 TẠM HẾT HÀNG Đăng ký lái thử Dự toán chi phí

CR-V Honda CR-V 1.5 E 983,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Honda CR-V 1.5 G 1,023,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí
Honda CR-V 1.5 L 1,093,000,000 VNĐ Đăng ký lái thử Dự toán chi phí

Hotline Hỗ trợ